UE Funds

Nasza firma uzyskała pomoc z Funduszy Unijnych na promocję marki Unidoz Pro.

UNIDOZ PRO SP. Z.O.O

Frezerów 3, 20-209 Lublin, Polska


realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
– Go 2 Brand

 

Celem projektu jest promocja marki produktowej Unidoz PRO na rynkach zagranicznych.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 444990 PLN

 

Our company received help from EU funds to promote the Unidoz Pro brand.

UNIDOZ PRO SP. ZOO

Frezerów 3, 20-209 Lublin, Poland

implements a co-financed project
from European Funds – Go 2 Brand

 

The aim of the project is to promote the Unidoz PRO product brand in foreign markets.

 

Co-financing of the project from the EU: PLN 444,990

 

 

Nasza firma uzyskała pomoc z Funduszy Unijnych na promocję marki Unidoz Pro.

UNIDOZ PRO SP. Z.O.O

Frezerów 3, 20-209 Lublin, Polska


realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
– Go 2 Brand

 

Celem projektu jest promocja marki produktowej Unidoz PRO na rynkach zagranicznych.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 444990 PLN